Създавай успешни продукти и услуги

мастърклас

Моделирай всяка идея и бизнес в успех

с Калин Благов

Какво получаваш към мастъркласа

Постоянен достъп до материалите и ресурсите

Освен видео уроци и лайв включвания, ще имате достъп до множество помощни материали, подплатени с реални примери.

Достъп до затворена работна група с останалите участници и ментора

По време на обучението ще имаш достъп до работна група в Slack и Facebook за да можеш да обсъждаш с всички и получаваш обратна връзка.

Личен ментор и консултиране 

Освен по време на курса, ще можеш да обсъждаш и анализираш прогреса си, както с ментора, така и с други, които вече имат опита. Така няма да си сам по пътя нагоре!

Your cart is empty

You don't have any items in your shopping cart yet!

Thank you for your order!

Customer Information

Billing Address

Shipping Method

No shipping methods available!

Payment Method

No payment methods available!

Subtotal:
Discount 
Shipping:
Discount 
Total:
Guaranteed Safe Checkout
Secured with 256-bit Encryption
View Details
Sold Out