Курс по интериорна визуализация

Курсът по интериорно 3D визуализиране разглежда всичко от началото и създаването на интериорна среда до нейното визуализиране. Започвайки с моделиране на околното пространство и композиране на интериорния дизайн целта на курса е да те научи на толкова организирана и бърза работа, че да успееш за едно денонощие да имаш готов и качествен рендер на твоята идея. Усвояваш концепцията и стилистиката на интелигентното разработване на всеки следващ проект, с който не губиш време, а се фокусираш върху върху стойностите на проекта.

СЪДЪРЖАНИЕ

  • Основни принципи в композирането на един от най-важните компоненти в 3D сцената
  • Как да процедираме като фотограф- професионалист
  • Техники за основно, допълващо и ефектно осветление
  • Работа с Vray и Corona осветление
  • Помощни инструменти 

Какво ще придобиеш от курса?!

След завършване на курса ще можеш да изграждаш бързо и прецизно интериорни сцени и обектите в тях. След което ще стигаш до прецизен рендер и качествена пост-продукция.

Дисциплина и скорост в изграждането на интериорна сцена

Подход, с който ще организирате успешно проектите си. С редът и дисциплината в стила Ви на работа ще постигате съвсем нови висоти

Всеки краен резултат има своя път и техники, по които професионалистът се води. Когато този процес е овладян до съвършенство, можеш да се съсредоточиш до истинските ефекти и акценти на всеки проект.

Свобода в композирането

Подход, който ще ви позволи от една сцена да генерирате безброй варианти.

Магията на избора и изобилието в сцената идва от свободното боравене с инструментите. Именно на това е посветен този курс. С овладяване хронологията на развитие на всеки проект ще можеш да вдигаш все повече качеството с всеки следващ проект.

Рендеринг и фотореализъм

PBR или фотореализъм е подход, който вече е наложен във всички фази на 3D процеса.

Ще видите ключовите етапи в създаването на фотореализъм, който е най-силен като стил в интериорното представяне.

Кои са фазите в курса

ДЕН #1

В първата фаза на моделиране ще се запознаете с възможностите на скоростното и прецизно изграждане на 3D среда.

ДЕН #3

Тук ще учим създаването на перфектните материали, стъпвайки на фотореалистичните принципи. 

ДЕН #2

Във втората седмица на обучението ще усвоите законите на перфектния кадър. Успоредно със светлинното композиране ще намерите най-ефектния кадър за вашата сцена.

ДЕН #4

Подготовка на рендеринга е изключително важна и ключова фаза. С правилните стъпки целта е да стигнем до абсолютен контрол върху сцените си.

Виж повече
Изчерпан