Мастърклас по архитектурна 3D визуализация

В този мастърклас ще свържим всички ключови техники, които професионалистите използват за да стигат до зашеметяващите ефекти. Ако искаш да превърнеш слабостите на другите в твои силни страни, то трябва да видиш този мастърклас, в който ще ти покажа стила на работа и кое след кое следва в процеса на изграждане на проекта. Дали това ще е екстериорна сцена или интериорна, има си златни правила, които ще ти споделя тук.

СЪДЪРЖАНИЕ

  • 5 урока по 2 часа
  • Основни принципи в композирането на един от най-важните компоненти в 3D сцената
  • Как да процедираме като фотограф- професионалист
  • Техники за основно, допълващо и ефектно осветление
  • Работа с Vray и Corona осветление
  • Помощни инструменти и похвати
  • Чийт системи за кадър и ефекти
  • Дълбочина и техники за кадриране
  • Как да постигнем върхово качество

Какво ще постигнете с Мастъкласа?!

С този мастърклас Вие ще подредите всички техники, ще надградите тези които имате вече, ще усвоите нови и ще постигнете скорост и качество, която е решаваща за всеки проект.

Инструментите са нищо без стила на работа!

Дълбочина на знанията

Ъгълът на възприеманото в комбинация със светлината решава сценария на проекта.

Вие сте творецът и този, който най-добре ще прецени правилните ъгли, с които да представи идеята си. Виж как да се аргументираш като професионалист и да го реализираш като такъв.

Професионален кадър

Начинът, по който представяме нещата определя възприятието!

Ще усвоите ефекти като Depth of field и други, които ще помогнат за по-реалното представяне на вашата идея. С тези и други похвати Вие вече се позиционирате високо.

Стил на работа

Искаш ли да надникнеш през рамото ми и да научиш подход, който ще ти даде реален успех в проектите?

Инструментите са лесни за усвояване. Тях можеш да научиш от много места. Както Youtube, така и вяли курсове по 3DsMax. Но стилът на работа е най-ценното, което можеш да научиш в който и да е сегмент.

Сцената

Ще работим за изграждането на цялостна среда в 3D и нейните акценти по скорост. Как да прецезираме и степенуваме елементите в сцената спрямо кадъра. Озеленяване, геометрия, текстури, интериор, обекти.

Рендеринг

Ще работим с Vray и Corona render, като идеята е да се наблегне на логиката и процеса, който е еднакъв за всеки рендер инструмент. Принципа и стила на работа тук е важен, както и конкретните стъпки.

Светлина и кадър

Композирането на светлината е жизненоважен за проекта процес. Създаваме редица от тестове с различно настроение, от което избираме най-добрите варианти. Кадърът също има златни правила, които ще усвоите.

Пост-обработката

Пост-обработка не бива да се приема като краен процес. За нея се мисли през целия проект, защото механизмите, които се залагат по време на изграждането му, ще се появят отново накрая.

Виж повече
Изчерпан