ОСНОВИ НА 3D АРХИТЕКТУРНАТА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Цялостен курс за усеояване на умения в 3D архитектурна визуализация. С този курс ще получиш цялостни технически знания по всички фази на визуализирането. От моделиране на сгради и интериорни сцени, околна среда, озеленяване, рендеринг с Vray, фотореалистични материали, осветление и постпродукция с Photoshop. Всяка една фаза е разяснена с конкретни технически техники и примери. Всяко едно упражнение има работни материали, които можеш да свалиш и упражниш. Участие в затворена работна група, където всичко може да бъде споделено и коментиране с всички участници.

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Всички най-бързо техники за моделиране в 3D среда
 • Моделиране на околна среда
 • Композиране на озеленяване
 • Принципи при интериорното моделиране
 • Техники за финно моделиране
 • Композиране на материали и текстури
 • Работа с Vray и рендеринг
 • Настройки и оптимизация за бърз рендер
 • Екстериорна и интериорна светлина
 • Работа с рендер елементи
 • Работа с Photoshop 

Какво ще научите в курса

Свободно моделиране в 3DsMax

Подход, който ще ви позволи да .

В курса ще усвоите само техники, които са оптимизирани в стотици проекти и са най-бързите за изграждането на 3D работна среда. Ще ти дам стилистика на работа, която е изградени в над 12 години и стотици реализирани проекта.

Рендеринг, Vray и фотореализъм

Подход, който ще ви позволи да разберете как работи Vray

С афтентичната теория ще разгадаеш принципите на Vray. След като механизмът е ясен остава оптимизирането му. 

Светлина в екстериор и интериор

Светлината винаги е била проблем. Именно за това ще научиш принципи, с които да създаваш безупречни кадри

Интерактивният контрол е понятието, с което аз описвам подходът, който ще научиш. С него светлината няма да е налучкана или загадъчна.

Кои са фазите в курса

ФАЗА #1

В първата седмица на обучението вие получавате подложките за домашна работа, скриптове и навлизате в теми като моделиране на геометрия, терен и околна среда.

ФАЗА #3

Тук изучавате всичко на тема - композиране на материали с Vray. Запознаване с рендеринг за екстериор и интериор, рендер елементи и как да оптимизираме времето си.

ФАЗА #2

Във втората седмица на обучението започваме навлизането във Vray и неговите тънкости. Как да настройваме плъгина, работа с осветление и камера.

ФАЗА #4

В последната фаза се изучава работата с Photoshop, как да блендваме, да тонираме и всичко около пост- продукцията на изображенията.

Кои процеси ще усвоите

Инструментите

Със започването на курса ще ви бъдат предоставени подложки и множество инструменти, с които да работите по време на курса. Успоредно с лекционната част ще работите по проект и всичко, което се коментира, трябва да се приложи в него

Техниките

По време на курса ще научите как да работите с всеки отделен инструмент и в кои случаи да го използвате. Разглеждат се само реални техники, които се използват в ежедневието на професионалиста. 

Процесът

Правилният процес по изграждането на един проект е само един и точно него ще научите по време на курса. Ясни и точни стъпки за постигане на най-артистичния ефект на изображенията.  

Пост-обработката

Работата със Photoshop е ключова и за това на нея се обръща специално внимание. Това е моментът, в който проектът придобива дух и емоция. Ще научите точни техники за постигане на този ефект.

Виж повече
Изчерпан