Рисувай със светлина - Мастърклас

В този мастърклас ще усвоите техники за композиране на светлина използвайки Vray и Corona Render. Aко винаги сте се чудили как професионалистите са постигали забележителен контрол на светлината в сцените си, то с този курс ще се научите именно на това. Светлината като един от най-главните компоненти заслужава да бъде разгледана в самостоятелен курс на обучение. Започвайки от законите на кадрирането и композицията ще се прехвърлим в техническата лексика на 3DsMax боравейки с изпитани техники за нагласяне на всички видове светлина и как с нея да постигаме нужния драматизъм и артистичност в нашата сцена.

СЪДЪРЖАНИЕ

  • Основни принципи в композирането на един от най-важните компоненти в 3D сцената
  • Как да процедираме като фотограф- професионалист
  • Техники за основно, допълващо и ефектно осветление
  • Работа с Vray и Corona осветление
  • Помощни инструменти 

Интерактивен контрол на светлината

Подход, който ще ви позволи прецизно да генерирате безброй възможности от една единствена сцена

С този стил на работа ще споделя как свободно да стигнете до желания резултат. Комбинация от професионална фотография и интерактивно рендериране

Свобода в композирането

Настройването на светлината е бил винаги доста налучкван процес. Тук ще променим това разбиране и директно ще контролираме всичко по наше осмотрение

Екстериорна и интериорна светлина

Подход, който ще ви позволи прецизно да настройвате 

Виж повече
Изчерпан