Как да представяме отлично проектите си в 3D

В този мастърклас ще усвоите техники за композиране на светлина използвайки Vray и Corona Render. Aко винаги сте се чудили как професионалистите са постигали забележителен контрол на светлината в сцените си, то с този курс ще се научите именно на това. Светлината като един от най-главните компоненти заслужава да бъде разгледана в самостоятелен курс на обучение. Започвайки от законите на кадрирането и композицията ще се прехвърлим в техническата лексика на 3DsMax боравейки с изпитани техники за нагласяне на всички видове светлина и как с нея да постигаме нужния драматизъм и артистичност в нашата сцена.

СЪДЪРЖАНИЕ

  • Основни принципи в композирането на един от най-важните компоненти в 3D сцената
  • Как да процедираме като фотограф- професионалист
  • Техники за основно, допълващо и ефектно осветление
  • Работа с Vray и Corona осветление
  • Помощни инструменти 

Без Photoshop не стигаш до перфектен резултат!

КУРСОВЕ, МЕНТОРСКИ ПРОГРАМИ И ВИДЕО ОБУЧЕНИЯ

ЗА КРЕАТИВНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Интерактивен контрол на светлината

Подход, който ще ви позволи прецизно да настройвате 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Свобода в композирането

Подход, който ще ви позволи от една сцена да генерирате безброй варианти.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Екстериорна и интериорна светлина

Подход, който ще ви позволи прецизно да настройвате 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Кои са фазите в курса

ФАЗА #1

В първата седмица на обучението вие получавате подложките за домашна работа, скриптове и навлизате в теми като моделиране на геометрия, терен и околна среда.

ФАЗА #3

Тук изучавате всичко на тема - композиране на материали с Vray. Запознаване с рендеринг за екстериор и интериор, рендер елементи и как да оптимизираме времето си.

ФАЗА #2

Във втората седмица на обучението започваме навлизането във Vray и неговите тънкости. Как да настройваме плъгина, работа с осветление и камера.

ФАЗА #4

В последната фаза се изучава работата с Photoshop, как да блендваме, да тонираме и всичко около пост- продукцията на изображенията.

Кои процеси ще усвоите

Инструментите

Със започването на курса ще ви бъдат предоставени подложки и множество инструменти, с които да работите по време на курса. Успоредно с лекционната част ще работите по проект и всичко, което се коментира, трябва да се приложи в него

Техниките

По време на курса ще научите как да работите с всеки отделен инструмент и в кои случаи да го използвате. Разглеждат се само реални техники, които се използват в ежедневието на професионалиста. 

Процесът

Правилният процес по изграждането на един проект е само един и точно него ще научите по време на курса. Ясни и точни стъпки за постигане на най-артистичния ефект на изображенията.  

Пост-обработката

Работата със Photoshop е ключова и за това на нея се обръща специално внимание. Това е моментът, в който проектът придобива дух и емоция. Ще научите точни техники за постигане на този ефект.

Виж повече
Изчерпан